czplomba (k nemovitostem)
encaveat
frplomb m (du bien fonds)
gePlombe e über die Änderung der Rechte zu den Liegenschaften
ru
skplomba o zmene práv k nehnutel'nosti
cz

plomba (k nemovitostem)

dočasné vyznačení skutečnosti, že právní vztahy k nemovitosti evidované v katastru jsou dotčené změnou; plomba se zruší provedením vkladu nebo záznamu, nebo po zápisu poznámky, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o povolení vkladu práva nebo o zamítnutí vkladu práva do katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována