czpísemný operát
enwritten documentation
frdocumentation f écrite
geSchriftoperat s
ruписьменная документация
skpísomný operát
cz

písemný operát

1: v evidenci nemovitostí soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků, seznam domů a výkaz změn
2: v pozemkovém katastru rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík držitelů, seznam parifikační půdy a záznam změn

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována