czosobní užívání pozemku
enpersonal use of plot, personal use of lot
frusage m individuelle de terrain
gepersönliche Nutzung e des Grundstückes
ruличное пользование участком земли
skosobné užívanie pozemku
cz

osobní užívání pozemku

právo zřizované občanům na základě občanského zákoníku do 31.12.1991 k pozemkům, které byly ve společenském vlastnictví a které byly podle územního plánu určené pro výstavbu rodinných domků, rekreačních chat a garáží nebo ke zřizování zahrádek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována