czomezení dispozičních práv
enlimitation of right of disposal, restriction of right of disposal
frrestriction f de droits de disposition
geRestriktion e des Dispositionsrechts, Restriktion e des abdingbaren Rechts
ru
skobmedzenie dispozičných práv
cz

omezení dispozičních práv

omezení vlastníka disponovat nemovitostmi, které jsou jeho vlastnictvím, vyplývající z příslušného obecně závazného předpisu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována