czochrana půdního fondu
enland fund protection
frprotection f de fonds de terres
geBodenbestandsschutz r
ruохрана земельного фонда
skochrana pôdneho fondu
cz

ochrana půdního fondu

soubor právních, organizačních, výrobně ekonomických, technických a biologických opatření s cílem zachovat plošnou výměru a produkční schopnost půdy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována