cznezemědělský pozemek
enbarren lot
frterrain m non agricole
geunproduktives Grundstück s
ru
sknepol'nohospodársky pozemok
cz

nezemědělský pozemek

pozemek nevhodný k zemědělskému využití nebo užívaný k nezemědělským účelům

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována