cznezemědělská půda
enbarren land
frterre f non agricole
geunproduktiver Boden r
ru
sknepol'nohospodárska pôda
cz

nezemědělská půda

půda svým přirozeným složením nevhodná k obdělávání nebo půda užívaná k nezemědělským účelům

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována