cznáhradní pozemek
encompensatory lot
frterrain m de remplacement, terrain m de compensation
geÜberlandgrundstück s, Ersatzgrundstück s
ru
sknáhradný pozemok
cz

náhradní pozemek

pozemek vyčleněný (např. při hospodářsko-technických úpravách pozemků) na jiném místě jako náhrada za původní pozemek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována