czkvalita výměry
enquality of area determination
frqualité f de surface, qualité f de superficie
geQualität e der Fläche
ruкачество площади
skkvalita výmery
cz

kvalita výměry

kód rozlišující způsob výpočtu výměry parcely (ze souřadnic, graficky apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována