czkopie z pozemkové mapy
encopy of land registry map
frextrait m de carte foncière
gePause e der Liegenschaftskarte
ruкопия из земельной карты
skkópia pozemkovej mapy
cz

kopie z pozemkové mapy

obraz části pozemkové mapy evidence nemovitostí (dříve snímek z pozemkové mapy) vyhotovený ručně nebo mechanicky

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována