czkopie katastrální mapy
encadastral map copy
frcopie f du plan cadastral, copie f de carte cadastrale
geKopie e der Katastralkarte
ruкопия кадастровой карты
skkópia katastrálnej mapy
cz

kopie katastrální mapy

ručně, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovená kopie části, popřípadě celého mapového listu katastrální mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována