czkomplexní pozemkové úpravy
encomplex land consolidation
frremembrement m rural complexe
geKomplexflurregelung e, komplexe agrarische Operation e
ruкомплексное землеустройство
skkomplexné pozemkové úpravy
cz

komplexní pozemkové úpravy

scelování, dělení, uspořádání pozemků, rozmístění druhů pozemků a s tím související terénní, vodohospodářská, protierozní, komunikační a jiná opatření prováděná zpravidla v rámci celého katastrálního území podle ustanovení obecně závazného právního předpisu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována