cznázev obce
enname of municipality
frnom m de commune
geName r der Gemeinde
ruназвание села
sknázov obce
cz

název obce

každá obec má své jméno; ke změně jména obce dává souhlas ministerstvo vnitra na návrh obce

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č, 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována