cznázev katastrálního území
enname of cadastre unit
frnom m de territoire cadastral
geName r des Katastralgebiets
ruназвание кадастрового квартала
sknázov katastrálneho územia
cz

název katastrálního území

slovní prostorový identifikátor, je určen při jeho vzniku, tj. v rámci vedení katastru nemovitostí České republiky. Název může být měněn a je jedinečný v rámci ČR.

Obory:

katastr nemovitostí

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována