czumělá družice Měsíce
enartificial lunar satellite
frsatellite m artificiel de la Lune
gekünstlicher Mondsatellit r, künstlicher Mondtrabant r
ruисскуственный спутник Луны
skumelá družica Mesiaca
cz

umělá družice Měsíce

kosmická aparatura pohybující se po dráze kolem Měsíce

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována