czpolární družice
enpolar satellite
frsatellite m polaire
gepolumkreisender Satellit r
ruполярный спутник
skpolárna družica
cz

polární družice

1: družice pohybující se po polární dráze, která se liší pouze o malý úhel od dráhy, která spojuje oba zemské póly
2: družice, jejíž dráha dosahuje na nebeské sféře do cirkumpolárních oblastí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována