cznormální oběžná dráha, keplerovská nerušená oběžná dráha
enunperturbed normal orbit, Keplerian orbit
frorbite f normale, orbite f Kepler
genicht gestörte Umlaufbahn e, Kepler's Laufbahn e
ruнормальный орбит
sknormálna obežná dráha
cz

normální oběžná dráha, keplerovská nerušená oběžná dráha

oběžná dráha obíhajícího tělesa pouze pod vlivem gravitačních sil bez rušivých vlivů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována