cznepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev
enBowie effect
freffet m Bowie
geindirekter Effekt r, Bowie-Effekt r
ruкосвенный эффект
sknepriamy efekt, Bowieho efekt
cz

nepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev

změna hladinových ploch regularizací Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována