czgeostacionární družice
engeostationary satellite, synchronous fixed satellite
frsatellite m géostationnaire, satellite m géosynchrone
gegeostationarer Satellit r
ruгеостационарный спутник
skgeostacionárna družica
cz

geostacionární družice

družice udržující na své dráze svou polohu nad přibližně týmž místem zemského povrchu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována