czdublinské modifikované datum
enDublin Julian Date
frdate f Julien de Dublin
gemodifiziertes Dubliner Datum s
ruДублинская модифицированная дата
skdublinský modifikovaný dátum
cz

dublinské modifikované datum

juliánský den snížený o 2 415 020,0; jeho počátek je 0,5 ledna 1900

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována