czzákladní nivelační bod
envertical datum point
frpoint m de référence de nivellement national
geNormal-Nullpunkt r
ruбазовый нивелирный пункт
skzákladný nivelačný bod
cz

základní nivelační bod

základní bod České státní nivelační sítě, zvolený na chráněném a geologicky stálém území, zvláštním způsobem vybavený

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována