czzákladní bod
engeodetic fundamental point, initial point
frpoint m fondamental
geFundamentalpunkt r
ruреференц-пункт
skzákladný bod
cz

základní bod

1: referenční bod
2: základní nivelační bod
3: vztažný bod pro budování geodetického bodového pole nebo pro jiné geodetické práce na určitém území

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována