czzajišťovací bod
enpoint of lock, mark, witness point
frpoint m de repère, repère m
geSicherungspunkt r, Nebenpunkt r
ruдопольнительный пункт, допольнительная точка
skzaisťovací bod
cz

zajišťovací bod

přidružený bod měřicky připojený ke stabilizaci nebo k trvalé signalizaci geodetického bodu sloužící
a) k ověření stálosti polohy nebo výšky bodu nebo
b) k rekonstrukci centra zničeného bodu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována