czvýchozí bod
eninitial point, point of origin
frpoint m de repère, point m de départ
geAusgangspunkt r
ruисходная точка, исходный пункт
skvýchodiskový bod, začiatočný bod
cz

výchozí bod

bod, z něhož se vychází při měření nebo výpočtu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována