czuzlový bod
ennodal point
frpoint m nodal
geKnotenpunkt r
ruузловая точка
skuzlový bod
cz

uzlový bod

1: bod, do něhož se sbíhá několik polygonových pořadů, nebo nivelačních pořadů
2: stopník fotogrammetrické základny ve snímkové rovině (F)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále