cztriangulační bod
entriangulation station
frstation f de triangulation
geTriangulationspunkt r
ruпункт триангуляции
sktriangulačný bod
cz

triangulační bod

bod trojúhelníkové sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována