czstabilizovaný bod
enmonumented point
frpoint m matérialisé
gevermarkter Punkt r
ruстабилизированный пункт
skstabilizovaný bod
cz

stabilizovaný bod

bod zabezpečený stabilizací; podle jejího druhu se body dělí na trvale a dočasně stabilizované

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována