czrelativní tíhový bod
enrelative gravity point
frpoint m relatif de la pesanteur
gerelativ bestimmter Schwerepunkt r
ruпункт относительной силы тяжести
skrelatívny tiažový bod
cz

relativní tíhový bod

bod, jehož zrychlení tíže bylo určeno relativním měřením

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována