czpravá deklinace
entrue declination
frdéclinaison f vraie
gewahre Deklination e
ruистинное склонение
skpravá deklinácia
cz

pravá deklinace

deklinace kosmického tělesa vztažená na pravý světový rovník barycentrického rovníkového systému v době pozorování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována