czpolygonový bod
entraverse point
frpoint m polygonal
gePolygonpunkt r
ruпункт полигонометрического хода
skpolygónový bod
cz

polygonový bod

vrcholový bod polygonového pořadu stabilizovaný trvale nebo dočasně

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále