czMetonův (měsíční) cyklus
enMetonic Cycle
frcycle m Méton
geMetons Zyklus s
ruцикл Метона
skMetonov (mesačný) cyklus
cz

Metonův (měsíční) cyklus

devatenáctiletý cyklus, po němž nastane nov Měsíce v týž den roku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována