czindikační tíhový bod
enindication gravity point
frpoint m d'indication de gravitation
gePunkt r der Schwereindikation
ruиндикационный пункт тяжести
skindikačný tiažový bod
cz

indikační tíhový bod

bod tíhového indikačního pole pro sledování neslapových změn tíhového pole Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována