czgreenwichský čas
enGreenwich time
frtemps m universel, temps m universel de Greenwich
geZeit e von Greenwich
ruГринвичское время
skgreenwichský čas
cz

greenwichský čas

čas vztažený na greenwichský poledník

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována