czdružicový bod
enpoint of satellite triangulation, satellite tracking station
frpoint m d'observation de satellites
gePunkt r der Satellitentriangulation
ruспутниковая точка
skdružicový bod
cz

družicový bod

bod, na kterém se konají měření na umělé družice Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována