czzpětný azimut
enreverse azimuth
frazimut m inverse
geGegenazimut s
ruобратный азимут
skspätný azimut
cz

zpětný azimut

azimut směru BA vzhledem ke směru AB; pokud A i B jsou Laplaceovy body, vzniká mezi oběma azimuty kontrolní vztah

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále