czzákladní tíhové bodové pole (ZTBP)
enfundamental gravity geodetic control
frréseau m gravimétrique de base
gefundamentales gravimetrisches Festpunktfeld s
ruгосударственная фундаментальная гравиметрическая сеть (ГФГС)
skzákladné tiažové bodové pole
cz

základní tíhové bodové pole (ZTBP)

základní tíhové bodové pole tvoří absolutní tíhové body, body České gravimetrické sítě nultého řádu, I. a II. řádu a body hlavní gravimetrické základny

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována