czzákladní bod geodetického systému, vztažný bod geodetického systému, referenční bod geodetického systému
endatum point, reference point
frpoint m de référence de système géodésique
gegeodätischer Referenzpunkt r
ruпункт государственной геодезической сети (ГГС)
skzákladný bod geodetického systému
cz

základní bod geodetického systému, vztažný bod geodetického systému, referenční bod geodetického systému

výchozí bod geodetické sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále