czstabilizovaný bod technické nivelace
enmonumented point of technical levelling, monumented point of technical leveling (US)
frpoint m matérialisé du nivellement technique
gevermarkter Punkt r des technischen Nivellements
ruзакреплённый пункт технического нивелирования
skstabilizovaný bod technickej nivelácie
cz

stabilizovaný bod technické nivelace

výškový geodetický bod, jehož výška byla určena technickou nivelací se stanovenou přesností

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována