czsmíšená anomálie
enmixed anomaly
franomalie f mixte
gegemischte Anomalie e
ruсмешанная аномалия
skzmiešaná anomália
cz

smíšená anomálie

rozdíl mezi měřeným tíhovým zrychlením a normálním tíhových zrychlením vypočteným pro danou nadmořskou výšku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále