czreferenční bod tíhového zrychlení
engravity control point, gravity reference point
frpoint m de référence de la pesanteur
geBezugspunkt r der Schwerebeschleunigung
ruреференц-пункт ускорения силы тяжести
skreferenčný bod tiažového zrýchlenia
cz

referenční bod tíhového zrychlení

výchozí bod gravimetrické sítě s přijatou hodnotou tíhového zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále