czpravá anomálie
entrue anomaly
franomalie f vraie
gewahre Anomalie e
ruистинная аномалия
skpravá anomália
cz

pravá anomálie

1: rozdíl měřeného tíhového a normálního tíhového zrychlení na stejném bodě (tj. vypočítaného se zřetelem na výšku geoidu)
2: úhel na eliptické dráze mezi průvodičem obíhajícího tělesa a směrem k pericentru

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována