czpoziční astronomie
enpositional astronomy
frastronomie f de position
gePositionsastrometrie e
ruпозиционная астрономия
skpozičná astronómia
cz

poziční astronomie

část astronomie, zabývající se určováním poloh kosmických těles na nebeské sféře. Tato pozorování se konají od pradávna (Chichén Itzá, pyramidy, Stonehedge aj.). Prostým okem lze vidět na 600 hvězd na nebeské sféře; dělí se do 88 souhvězdí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále