czLaplaceův azimut
enLaplace azimuth
frazimut m Laplace
geLaplacesches Azimut s
ruазимут Лапласа
skLaplaceov azimut
cz

Laplaceův azimut

geodetický azimut vypočítaný z astronomického azimutu a Laplaceovy rovnice

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována