czhranolový astroláb
enprismatic astrolabe
frastrolabe m à prisme
gePrismenastrolabium s
ruпризменная астролябия
skhranolový astroláb
cz

hranolový astroláb

astronomický přístroj pro určování astronomických zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek hvězd, užívající optickou soustavu dalekohledu, rtuťového horizontu a hranolu pomocí měření času průchodu hvězd almukantaratem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále