czgeodetický azimut, elipsoidický azimut
engeodetic azimuth
frazimut m géodésique
gegeodätisches Azimut s
ruгеодезический азимут
skgeodetický azimut
cz

geodetický azimut, elipsoidický azimut

úhel sevřený normálovou rovinou procházející daným směrem a rovinou elipsoidického poledníku v daném bodě; počítá se obvykle kladně od severní větve směrem na východ

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována