czFayeova anomálie, anomálie ve volném vzduchu
enFaye anomaly, free-air anomaly
franomalie f de Faye, anomalie f à l'aire libre
geFreiluftanomalie e
ruаномалия Фая
skFayeova anomália, anomália na vol'nom vzduchu
cz

Fayeova anomálie, anomálie ve volném vzduchu

rozdíl mezi měřeným a o Fayeovu redukci na hladinu moře redukovaným a normálním tíhovým zrychlením

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále