czblok družic GPS - NAVSTAR
enGPS satellites block
frbloc m de satellites GPS-NAVSTAR
geGPS-Satellitenblock r
ruблок спутников ГПС - НАВСТАР
skblok družíc GPS
cz

blok družic GPS - NAVSTAR

Technologie GPS vyžadující spolupráci tří složek: jistého počtu družic na oběžných drahách, monitorovacích stanic a přijímačů GPS. Pro stanovení zeměpisné délky, šířky, nadmořské výšky a času pozorování je třeba příjem od nejméně čtyř družic.

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále