czastronomie
enastronomy
frastronomie f
geAstronomie e
ruастрономия
skastronómia
cz

astronomie

česky hvězdářství, je věda, která se zabývá výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých jevů ve vesmíru i vesmírem jako celek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována