czastronomicko-gravimetrický bod
enastrogravimetric point
frpoint m astrogravimétrique
geastro-gravimetrischer Punkt r
ruастрономо-гравиметрический пункт
skastronomicko gravimetrický bod
cz

astronomicko-gravimetrický bod

bod astronomicko-gravimetrické nivelace; astronomicky určená poloha, která byla opravena o tížnicovou odchylku zjištěnou gravimetrickým měřením

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována