czbod podrobného výškového bodového pole
enpoint of minor vertical geodetic control
frpoint m de canevas altimétrique détaillé
gePunkt r des Detailhöhenpunktfeldes
ruпункт высотной геодезической основы
skbod podrobného výškového bodového pol'a
cz

bod podrobného výškového bodového pole

stabilizovaný bod, jehož výška byla určena s přesností technické nivelace; je podkladem pro podrobné výškové měření v daném území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována